Tietosuojakäytäntö

-Käyttäjä tunnustaa, että luomalla käyttäjä Joybraeu.ee verkossa, hän antaa suostumuksen palveluntarjoajalle henkilö tietojen käsittelyyn näissä käyttö ehdoissa määrätyn menettelyn mukaisesti ja siinä säädettyä menettelyä noudattaen. JoyBraeu.ee siirtää henkilö tietoja maksujen suorittamiseen ja käsittelyyn, henkilö tietoja valtuutetulle käsittelijälle, Maksu keskukselle

-Luomalla käyttäjä, käyttäjä antaa palveluntarjoajalle suostumuksen toimittaa verkkosivuston käyttöön tarvittavat tiedot ja palveluiden tarjoaminen Maksekeskus-palveluun

-Henkilö tietojen suojaa koskevassa laissa tarkoitetut tiedot, tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvät tiedot.

-Henkilö tietojen käsittely on mitä tahansa henkilö tietojen käsittelyä, mukaan lukien henkilö tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, tallentaminen, muuttaminen ja luovuttaminen, pääsy henkilö tietoihin, kuuleminen ja haku Henkilö tietojen tai useiden edellä mainittujen säädösten käyttö, siirto, ristiinkäyttö, yhdistäminen, estäminen, poistaminen tai hävittäminen riippumatta siitä, miten toimet suoritetaan ja mitä keinoja se käyttää.

-Palveluntarjoajan määrittämien henkilö tietojen kerääminen on edellytys käyttäjä tilien luomiselle ja palvelujen käytölle.

-Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot ilmoitetaan palveluntarjoajalle, kun käyttäjä tili luodaan ja käyttäjä tiliä käytetään edelleen.

-Palveluntarjoaja käyttää eväs teitä myös tietojen keräämiseen, jotta verkkosivuston käyttö kokemus olisi henkilökohtaisempaa ja kätevämpää, mukaan lukien henkilökohtaisten tarjousten tai mainosten siirtäminen käyttäjille tottumusten mukaisesti.

-Käyttäjän henkilö tiedot tallennetaan EU:N tieto keskukseen.
-Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjän henkilö tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
* Noudata käyttäjän palvelun tarjoamiseen liittyviä velvoitteita, jotka sisältävät ravitsemus-ja koulutus suosituksia, jotka perustuvat käyttäjän toive isiin ja indikaattoreihin.
* Tee käyttäjän Web-ympäristön käyttö henkilökohtaisempaa ja räätälöity tarpeisiisi;
* Tarjota käyttäjälle palveluntarjoajan tarjoamia palveluja markkinointi toimintojen kautta;
* Käyttää tietoja markkinointi toimintoihin tilastollisia tarkoituksia varten;
* Käyttäjän muiden kuin henkilö tietojen käyttö markkinointi toimissa;
* Välittää tietoja käyttäjälle;
* Täyttää oikeudelliset velvoitteensa.

-Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjän henkilö tietoja vain käyttäjän suostumuksella.

-Käyttäjällä on oikeus perua suostumuksensa tietojenkäsittelyyn milloin tahansa ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle osoitteessa info@joybraeu.ee.

-Käyttäjällä on oikeus pyytää milloin tahansa palveluntarjoajaa muuttamaan tietojaan, korjaamaan virheellisiä tietoja ja poistamaan tietonsa tai vastustaa tietojen käsittelyä ja antamaan palveluntarjoajan tiedot osoitteessa info@joybraeu.ee.

-Käyttäjällä on oikeus pyytää milloin tahansa tietojen siirtoa palveluntarjoajalta itselleen tai kolmannelle osapuolelle ja ilmoittaa siitä palveluntarjoajalle osoitteessa info@Joybraeu.ee.

-Palveluntarjoaja ei siirrä käyttäjän henkilö tietoja kolmansille osapuolille, paitsi jos se koskee paremman palvelun tarjoamista asiakkaalle (esim. Forum-ohjelmiston käyttö) tai jos käyttäjän suostumus tai oikeus perusta on tähän tarkoitukseen käytettävissä.
Palveluntarjoaja säilyttää käyttäjän henkilökohtaiset tiedot niin kauan kuin käyttäjällä on käyttäjä tili www.Joybraeu.ee-verkko ympäristössä tai siihen saakka, kunnes käyttäjä voi tarjota palveluita. Palveluntarjoaja voi säilyttää käyttäjän henkilö tietoja pidempään kuin on tarpeen oikeudellisten velvoitteidensa täyttämiseksi tai riita-asian ratkaisemiseksi.

-Käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa Palveluntarjoajalle välittömästi, jos hän epäilee, että Sala sanalla suojattua käyttäjä tiliä käyttää kolmannet osapuolet, joilla ei ole siihen suostumustaan, ilmoittamalla siitä info@Joybraeu.ee.
Jos palveluntarjoaja ei täytä käsittely vaatimuksia, käyttäjällä on oikeus valittaa tieto suoja valtuutettuun.